Gjuha

Foto të rastit

Vizitat

621595
SotSot483
DjeDje685
Këtë JavëKëtë Javë3922
Këtë MuajKëtë Muaj26663
Online Vizitorë 4

Live Radio Pendimi

Pop_up

Hyrje në shkronjat e Kuranit (Artikelnummer: 1035)

Zugriffe: 2189 | Wertung:
Hyrje në shkronjat e Kuranit

Hyrje në shkronjat e Kuranit Idris Demiri
Me këtë libër keni mundësi ti mësoni shkronjat e Kur'anit.

Hyrje


Shkronjat e Kur'anit janë shkronja të alfabetit arab. Lexohen prej të djathtës nga e majta dhe janë 28 germa (harfun shm. Hurufun). Nuk ka germa të veçanta të vogla dhe të mëdha, por shumica e tyre kanë forma të ndryshme, varësisht nga vend që zënë në fjalë. Nuk ka zanore o, ë dhe y, si dhe këto germa: c, ç, q, gj, nj, p, x dhe zh.

Të gjitha shkronjat e Kur'anit shërbejnë si shënja për bashkëtingëllore, sepse nuk ka germa të veçanta për ti shënuar bashkëtingëlloret.
Zanoret ndahen në të shkurta dhe të gjata. Për zanore të shkurtëra ekzistojn shënja të veçanta të cilat vendohen përmbi, gjegjësisht
nën germë, ndërsa zanoret e gjata shënohen me ndihmën e atyre të shkurtëra dhe germës përkatëse zgjatëse.
Varësisht nga mënyra e të shqiptuarit të gjithë tingujt ndahen në të butë dhe në të fortë.

Tingujt e butë janë:

ا ب ت ث ج د ذ ر ز س ش ف  ك  ل م ن و ه ى

ndërsa të fortët janë:
ح  خ ص ض ط  ظ ع غ ق

Të parët shqiptohen si në gjuhën tonë, ndërsa të dytët janë më të fortë, për drejtshqiptimin e të cilëve nevojiten ushtrime të veçanta.
Ka edhe germa të ngjashme të cilat ndryshe shkruhen dhe ndryshe shqiptohen, për shkak të kuptimit të ndryshëm. Gjithashtu duhet pasur
kujdes në dallimin e tyre gjatë shqiptimit. Germat e ngjashme të lartëpërmendura ndahen në gjashtë grupe:

I. خ   ح   ه -tri (h)  
II. ظ   ذ -dy (dh)
III. ص   س -dy (s)
IV. ض   د -dy (d)
V. ط   ت -dy (t)
VI. Shkronjat - nga dy (a, i, u )Për sa i takon drejtshkrimit, të gjitha germat ndahen në të ngjitura- të cilat ngjiten me germat që vijnë pas tyre në fjalë, dhe të ndara të cilat nuk lidhen me germat që vijnë pas tyre. Të parat janë 22, ndërsa të dytat janë këto 6:
ا د ذ ر ز و

Alfabeti i gjuhës arabe


Germa (harfi) Emërohet arabisht i përgjigjet tingullit të shqipës Germa (harfi) Emërohet arabisht i përgjigjet tingullit të shqipës
ا ء E -Elifi - ض Dad -
ب Ba b ط Ta -
ت Te t ظ Dha -
ث The th ع Ajn -
ج Xhim xh غ Gajn -
ح Ha - ف fa f
خ Ha - ق Kaf -
د Dal d ك Kef k
ذ Dhal dh ل Lam l
ر Ra r م Mim m
ز Ze z ن Nun n
س Sin s و Vav -
ش Shin sh هـ ha h
ص Sad - ى Ja j

Preis: 3.50 EUR
zzgl. Versandkosten
Gewicht: 0.23 Kg
Anzahl: 
Kommentare
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH