A kujdesesh per namazin

muslimandukeufalurNamazi është shtylla më madhore e islamit pas dy dëshmive.

Namazi është urdhër i Allahut dhe prej çështjeve më të rëndësishme në fe.

Namazi është pasqyra e punës së muslimanit.

Namazi është peshore e respektimit të fesë në zemrën e besimtarit.

Namazi është rruga e besimtarëve dhe moto e të shpëtuarve.

Namazi është afrim tek Allahu.

Namazi është shkollë morale.

Namazi është qetësi, lumturi, dritë dhe argument.

Namazi është dhuratë hyjnore.

Namazi është falënderim për dhuntitë e Allahut.

Namazi është preventivë e mëkateve dhe mbrojtje e epsheve.

Namazi është falës i gabimeve dhe mëkateve.

Namazi është shoqëruesi i muslimanit në sprova.

Namazi është sjellës i rrizkut dhe çelës i udhëzimit.

Namazi është shpëtim nga dënimi i varrit.

Namazi është ngritës i shakllëve të besimtarit.

Përshtati: Valdet Kamberi

Top